SENSE OF BULGARIA is moved to a new site:

www.senseofbulgaria.org